Müşteri Hizmetleri: +90 532 378 30 60
  • +90 532 378 30 60
  • +90 532 543 15 66

Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulumu

Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulumu

Güvenlik yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

Güvenlik yönetim sistemi organizasyonu (GYSO)

Kuruluşun organizasyon yapısı (organizasyon ve personel)

Kuruluşun güvenlik kültürü (organizasyon ve personel)

Görevli personelin eğitimi (organizasyon ve personel)

Eğitim ihtiyaçları (organizasyon ve personel)

Güvenlik ile ilgili gelişmelerin takibi (organizasyon ve personel)

Güvenlik bilgi alışverişi (organizasyon ve personel)

Alt işveren yönetimi (organizasyon ve personel)

Büyük kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşamaları

Metodoloji ve veri kaynakları, İşletim kontrolü (Tesisin işletmeye alınması), İşletmeye alma ekibi hakkında bilgiler

Tesis Kurulumunun Kontrolü, Enstrümantasyon Sisteminin Kontrolü, Ekipmanların Temizlenmesi

Yardımcı Ekipmanların Değerlendirilmesi, Enstrümanların Kalibrasyonu, Devreye Alma Faaliyetleri

Aksaklıkların Giderilmesi, Tesis ve proseslerin işletilmesi, Kontrol ve Alarm Sistemleri

Bakım Politikası ve Uygulanması, Çalışma Talimatları ve İş İzin Sistemleri

Proses Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü, Proses ekipmanlarının devreden çıkarılması

Değişimin yönetimi, Kritik değişiklikler, Değişiklik nedeniyle oluşabilecek tehlikeler

Değişikliklerin kaydedilmesi ve ilgili belgelerin güncellenmesi

Çalışanların bilgilendirilmesi, Acil durumlar için planlama, Performansın izlenmesi

Denetleme ve inceleme

Renkler